Opłaty za połączenia pobierane są na bieżąco z salda konta, w panelu klienta możesz na bieżąco je śledzić, billing znajdziesz w zakładce Moje konto "Połączenia wychodzące", jeżeli na koncie masz numer z opłatą za połączenia przychodzące, np. toll-free naliczenie opłat znajduje się w zakładce "Połączenia przychodzące", naliczenia za wysyłkę SMS znajdziesz w "Bramka SMS".


Opłaty za utrzymanie usług pobierane są z góry zawsze 1 dnia miesiąca, jeżeli dodajesz do konta nową usługę opłata naliczona zostanie proporcjonalnie do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeżeli nowa usługa dodana jest pierwszy raz do konta naliczenie opłaty nastąpi po 7 dniach okresu testowego. W przypadku niektórych usług, np. numerów publicznych pobierana jest opłata aktywacyjna zgodnie z cennikiem w momencie przydzielenia do konta. Historia rozliczeń dostępna jest w zakładce "Historia rozliczeń", kliknij na miesiąc aby rozwinąć listę ze szczegółami pobranych opłat w danym miesiącu.


Zobacz również: Jak doładować konto HaloPolska oraz Zawarcie umowy, usunięcie konta, faktury, podatek VAT