Dodatkowe konto SIP możesz dodać do konta Klienta jeśli posiadasz więcej użytkowników chcących korzystać z jednego salda rozliczeniowego, również jeśli masz kilka lokalizacji i chcesz zarządzać połączeniami, np. przełączać rozmowy pomiędzy kontami. Jeśli masz kilka numerów publicznych na jednym koncie SIP i chciałbyś prezentować połączenia wychodzące różnymi numerami możesz każdy numer publiczny dodać do indywidualnego konta SIP i w zależności od potrzeb prezentować połączenia dowolnym numerem. Możesz również dodać konto SIP bez numeru publicznego i skierować połączenia przychodzące z jednego numeru na kilka kont SIP równocześnie lub w kolejności na przykład w sytuacji kiedy masz kilka urządzeń końcowych i chciałbyś odbierać połączenia z jednego numeru w różnych lokalizacjach.


Jeżeli zalogowałeś kilka urządzeń do jednego konta SIP możesz mieć kłopot z równoczesnym odbieraniem połączeń przychodzących oraz wykonywaniem połączeń wychodzących, w tej sytuacji dodaj indywidualne konto SIP dla każdego urządzenia i skieruj połączenia przychodzące równocześnie lub w kolejności na wybrane konta SIP w konfiguracji numeru. Dla połączeń wychodzących dodaj usługę Zarządzanie prezentacją CLIP jeśli dodatkowe konta nie mają numeru lub mają realizować połączenia wychodzące z prezentacją innym numerem. Połączenia wychodzące bez prezentacji numeru mogą zostać nie zrealizowane.


Zobacz również tematy: Konto SIP (login) i hasło oraz Jak dodać usługę do konta klienta