Sposób wykonywania połączeń niezależnie od lokalizacji, konta SIP i numeru z jakiego wykonujesz połączenie:

- połączenia do polskich sieci stacjonarnych lub komórkowych:

  •  9 cyfrowy nr abonenta, np. 221228022
  •  numer w formacie międzynarodowym, np. 0048 221228022


- połączenia międzynarodowe, np. do UK:

      00 + nr kierunkowy kraju + nr abonenta z pominięciem cyfry 0, np. 0044 2081900322- połączenia do UK w formacie lokalnym z 0 po włączeniu funkcji dodatkowej w Konfiguruj numer:

          
0 + 10 cyfrowy numer abonenta, np. 02081900322
Zwróć uwagę, że zazwyczaj pierwsza cyfra 0 nie jest częścią numeru, jest to jednak zależne od kraju i regionu. Prawidłowe wybranie numeru nie gwarantuje połączenia, aby zostało ono zrealizowane musi zostać odebrane przez abonenta wywoływanego, a jeżeli to nie nastąpi i otrzymamy informację z centrali obsługującej abonenta z parametrem wskazującym na przyczynę nieuzyskania połączenia wyświetlimy odpowiedni status w billingu. Nie gwarantujemy połączeń ze wszystkimi numerami, w tym niegeograficznymi oraz specjalnymi typu premium rate, Twoje połączenie może również nie zostać zrealizowane przez ograniczenie wybieranej strefy w panelu bezpieczeństwo na Twoim koncie. Stawki połączeń możesz sprawdzić w wyszukiwarce połączeń.


Zobacz również temat pomocy Panel bezpieczeństwo