Hasło do konta SIP można zmienić na koncie klienta w zakładce Moje konto widoczny jest numer konta SIP (login) przy ikonie informującej o statusie (kolor zielony konto zalogowane do systemu) wystarczy kliknąć na login (numer konta SIP) aby przejść do danych konta SIP, dostęp do danych znajduje się również w zakładce Ustawienia SIP.1.png


Zmiana hasła jest możliwa po przepisaniu kodu (tokenu) z wiadomości e-mail 
i naciśnięciu przycisku autoryzuj:


2.png


W ciągu kilku minut powinniśmy otrzymać e-mail z tokenem autoryzującym, 
przepisujemy kod w odpowiednie pole i klikamy przycisk autoryzuj:


5.png


Po przeładowaniu strony nasze konto jest autoryzowane do zmiany hasła:Wpisz lub wygeneruj nowe hasło, pamiętaj o zatwierdzeniu zmiany hasła 
przyciskiem Zapisz w ostatnim kroku.Token autoryzuje wszystkie konta SIP na koncie klienta, traci ważność po 30 minutach,
po wylogowaniu należy autoryzować dostęp ponownie.