Serwis interaktywnej obsługi połączeń przychodzących IVR to nowoczesne profesjonalne narzędzie umożliwiające automatyczną obsługę połączeń przychodzących według określonego scenariusza. Połączenia przychodzące możesz skierować do wybranych kont SIP, przekierować do innej sieci, uruchomić zapowiedzi głosowe, wybieranie tonowe oraz kolejkować połączenia usługą Call Center kolejka połączeń, możesz sprawdzać czas przyjścia połączenia akcją Warunek czasu i stan połączenia skierowanego na konto SIP lub przekierowanego akcją Warunek stanu.


Aby włączyć usługę dodaj w zakładce Moje usługi z listy rozwijanej Dodaj usługę globalną Serwis IVR. Kliknij na link Serwis IVR aby utworzyć i dodać Szablon, skonfiguruj Szablon dodając akcje drzewa IVR. Gotowy Szablon przydziel do numeru publicznego klikając na Konfiguruj numer bezpośrednio przy numerze i wybierając IVR, ustaw Szablon i zapisz.
Zobacz przykładowe scenariusze szablonów w temacie: Akcje drzewa IVR