Sprawdź czy posiadasz model z wbudowaną usługą telefonii internetowej

W celu skonfigurowania telefonu musisz uzupełnić następujące pola w Panel ster. -> Ustawienia -> Połączenia -> Ustawienia SIP -> Opcje -> Nowy profil:

Nazwa profilu: dowolna nazwa np. HaloPolska


Profil usługi: IETF

Publ. Nazwa użytk.: login konta SIP@sip.halopolska.net  SIP np.2120000 widoczny w zakładce Ustawienia SIP w panelu

Użyj kompresji: Nie

Rejestracja: Gdy potrzebna

Użyj zabezpieczeń: Nie

Serwer proxy:

Adres serwera Proxy: sip.halopolska.net

Dziedzina: sip.halopolska.net

Nazwa użytkownika: login konta SIP@sip.halopolska.net SIP np.2120000 widoczny w zakładce Ustawienia SIP w panelu

Hasło: hasło konta SIP widoczne w zakładce ustawienia SIP w panelu (może różnić się od hasła do konta klienta)

Pozw. na 'routing': Tak

Typ transportu: UDP

Port: 5060

Serwer rejestracji:

Adr. serw. rejestracji: sip.halopolska.net

Dziedzina: sip.halopolska.net

Nazwa użytkownika: login konta SIP (nie jest loginem do konta klienta) SIP@sip.halopolska.net ( np.2120000@sip.halopolska.net)

Hasło: hasło konta SIP widoczne w zakładce ustawienia SIP w panelu (może różnić się od hasła do konta klienta)

Typ transportu: UDP

Port: 5060

Po stworzeniu profilu telefonii internetowej powinieneś zainstalować (jeśli istnieje) dodatkową aplikację odpowiednią dla twojego modelu telefonu.

Po zainstalowaniu aplikacji stwórz nowy profil VoIP. Wejdź w Panel ster. -> Ust. sieciowe -> Advanced VoIP settings ->Create new service i wybierz nazwę uprzednio stworzonego profilu SIP, następnie skonfiguruj opcje NAT w NAT firewall settings ->Domain Parameters ustawiając:

- UDP NAT bind. Refresh: 50

- CRLF refresh: On

Upewnij się, czy masz włączoną prezentację własnego numeru dla połączeń realizowanych przez VoIP. W tym celu sprawdź, czy w Panel ster. -> Ustawienia -> Telefon -> Połączenie -> Wyślij moje internet. ID masz ustawione na TAK.

Dostęp do skonfigurowanej usługi VoIP jest możliwy z głównego ekranu, gdy jest on w trybie "aktywnym". Aby włączyć tryb aktywny wybierz Panel ster. -> Ustawienia -> Ogólne -> Personalizacja -> Tryb gotowości -> Aktywny