1. naciśnij przycisk, który znajduje się na bazie, na wyświetlaczu słuchawki wyświetli się adres IP telefonu.

2. adres wpisz w okno przeglądarki internetowej

3. zaloguj się do telefonu podając domyślny PIN 0000

4. przejdź do zakładki Ustawienia -> Telefonia -> Połączenia (Settings ->Telephony ->Connections)

5. kliknij  Edycja (Edit)

6. w pole Nazwa połączenia lub numer (Connection Name or Number) wpisz HaloPolska

7. w pole Nazwa uwierzytelniania (Authentication name) wpisz login SIP widoczny w panelu klienta w zakładce Ustawienia SIP będzie to 7 cyfrowy numer zaczynający się na 212....

8. w pole Hasło uwierzytelniania (Authentication password) wpisz hasło uzyskane również z panela klienta z zakładki Ustawienia SIP

9. w polu Nazwa użytkownika (Username) wpisz to samo co w polu Nazwa uwierzytelniania (Authetication Name)

10. w polu Nazwa wyświetlana (Display Name) wpisz dowolna nazwę np. biuro lub pozostaw puste pole

11. kliknij Pokaż ustawienia dodatkowe (Show advanced settings)

12. w polu Domena (domain) wpisz: sip.halopolska.net

13. w polu Adres serwera proxy (proxy server address) wpisz: sip.halopolska.net

14. w polu Serwer rejestracji (Registration server) wpisz: sip.halopolska.net

15. akceptuj przyciskiem Ustaw (SET)

16. przejdź do zakładki: Ustawienia -> Telefonia -> Przypisanie numeru (Settings ->Telephony ->Number Assignment)

17. zaznacz w opcji dla połączeń wychodzących (for outgoing calls) i dla połączeń przychodzących (for incoming calls) aby połączenia były realizowane przez zdefiniowane konto VoIP HaloPolska