1. odczytaj adres IP telefonu,
2. zaloguj się do strony konfiguracji telefonu wpisując w przeglądarce jego adres IP,
3. kliknij na "admin login"
4. wybierz linię, którą chcesz skonfigurować (Ext 1 lub Ext 2),
5. podaj następujące parametry:
NAT KeepAliveEnable: Yes
Register Expires: 60 [sekund]
Proxy: sip.halopolska.net
Display Name/Name: dowolna nazwa (np. HaloPolska)
User ID: nazwa konta VoIP (212xxxx)
Password: hasło konta VoIP
PreferredCodec: G729