1. wejdź do Menu telefon do zakładki status, odczytaj adres IP

2. wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej

3. w oknie logowania w polach Użytkownik i Hasło wpisz admin

4. przejdź do zakładki Account i wprowadź ustawienia:

Line Active: On

Label: HaloPolska

Display Name: dowolna nazwa (np. HaloPolska)

Register Name: 7 cyfrowy login, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP najczęściej zaczynający się na 212.....

User Name: 7 cyfrowy login, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP najczęściej zaczynający się na 212.....

Password: hasło które znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu

SIP Server: sip.halopolska.net

Enable Outbound Proxy Server: Disabled

Transport: UDP

NAT Traversal: Enabled

5. rozwiń zakładkę Codecs i wprowadź ustawienia:

Enable codecs: G729, PCMA, PCMU, G726-32, g722

6. rozwiń zakłądkę Advanced i wprowadź ustawienia:

UDP Keep-alive Interval: 60

Login Expire: 300                                                                          

8. Zapisz ustawienia