Kolejka połączeń umożliwia zarządzanie dużą ilością połączeń przychodzących, osoba dzwoniąca zamiast sygnału zajętości otrzymuje zapowiedzi, np. które miejsce zajmuje w kolejce, jaki jest szacunkowy czas oczekiwania na połączenie, w trakcie oczekiwania odsłuchuje muzykę oraz komunikaty opcjonalne, np. reklamy. W usłudze możesz zdefiniować następujące parametry:


 • Strategia połączeń:
 1. wszystkie konta konsultantów dzwonią naraz 
 2. konta łączą się kolejno
 3. łączy z najdawniej rozmawiającym
 4. łączy z najmniej rozmawiającym
 5. łączy losowo
 • Jak długo dzwoni telefon konsultanta
 • Czas pomiędzy kolejnymi próbami połączeń do konsultantów
 • Czas pomiędzy kolejnymi połączeniami do konsultanta
 • Informacja o szacunkowym czasie do połączenia z konsultantem
 • Odstęp czasu w jakim dzwoniący ma być informowany o miejscu w kolejce
 • Informacja dla konsultanta o okresie czasu jaki klient czekał w kolejce
 • Wybór języka komunikatów domyślnych: polski i angielski
 • Dodanie własnych komunikatów
 • Komunikaty domyślne:
 1. komunikat dla agenta w jakiej kolejce odebrał połączenie
 2. komunikat dla klienta podczas oczekiwania na połączenie
 3. komunikat dla klienta przed połączeniem z konsultantem
 4. informacja o miejscu w kolejce dla klienta
 5. podziękowanie za cierpliwość
 6. przewidywany czas oczekiwania
 7. prośba o o czekanie na połączenie
 • Billing połączeń kolejka/konsultant
 • Lista połączeń:
 1. data
 2. godzina
 3. z numeru
 4. nazwa kolejki
 5. próby połączenia
 6. konsultant
 7. czas oczekiwania/połączenia
 • Statystyki kolejka/konsultant: 
 1. średni czas rozmowy
 2. maksymalny czas rozmowy
 3. minimalny czas rozmowy
 4. średni czas czekania
 5. maksymalny czas czekania
 6. minimalny czas czekania
 7. maksymalna ilość oczekujących
 • Porównanie konsultantów:
 1. nieudane próby połączenia
 2. średni czas rozmowy
 3. maksymalny czas rozmowy
 4. minimalny czas rozmowy
 5. średni czas czekania
 6. maksymalny czas czekania
 7. minimalny czas czekaniaAby włączyć usługę kolejkowania połączeń w zakładce Moje usługi dodaj z listy rozwijanej Dodaj usługę globalną usługę Call Center kolejka połączeń. Kliknij na link Call Center i zdefiniuj nazwę kolejki, przypisz konta SIP lub dodaj konsultantów na numerach zewnętrznych, np. komórkowych oraz zarządzaj nimi. Jeżeli masz wcześniej utworzony i przypisany do numeru publicznego Szablon w IVR edytuj go dodając w nim akcję Call Center kolejka połączeń lub dodaj nowy Szablon IVR z akcją Call Center kolejka połączeń. Zdefiniuj maksymalny czas kolejki i wybierz język komunikatów polski lub angielski. Możesz utworzyć kilka kolejek w zależności od scenariusza drzewa IVR i wybrać w akcji Call Center kolejka połączeń właściwą kolejkę z listy wyboru. Kolejka połączeń jest częścią systemu IVR i musi zostać dodana jako akcja w Szablonie IVR, zobacz opis IVR oraz Akcje drzewa IVR