Instrukcja konfiguracji centrali Asterisk z protokołem SIP 


plik sip.conf

register => konto_sip:haslo@sip.halopolska.net/numer_publiczny

[halopolska]
type=peer
username=konto_sip
fromuser=konto_sip
secret=haslo
host=sip.halopolska.net
fromdomain=sip.halopolska.net
context=default
insecure=port,invite

plik extensions.conf

[default]

;wychodzące
exten => _X.,1,Dial(SIP/halopolska/${EXTEN},90,)

;przychodzące
exten => numer_publiczny,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnętrznego,90,)
exten => numer_publiczny,2,Hangup

 

Należy upewnić się, że urządzenie jest skonfigurowane do przyjmowania połączeń z adresu IP 185.53.97.53