Instrukcja konfiguracji centrali Asterisk z protokołem SIP z usługą SIP/IAX trunk


plik sip.conf

register => konto_sip:haslo:konto_sip@sip.halopolska.net

[konto_sip]
username=konto_sip
fromuser=konto_sip
secret=hasło_sip
type=peer
context=default
host=sip.halopolska.net
fromdomain=sip.halopolska.net
disallow=all
allow=ulaw
insecure=port,invite

plik extensions.conf


[default]

;przychodzące z rozpoznawaniem na jaki numer przychodzi połączenie
exten => numer_publiczny_1,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnętrznego_1,90,)
exten => numer_publiczny_1,2,Hangup

exten => numer_publiczny_2,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnętrznego_2,90,)
exten => numer_publiczny_2,2,Hangup

exten => numer_publiczny_3,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnętrznego_3,90,)
exten => numer_publiczny_3,2,Hangup

;wychodzące

exten => _X.,1,Set(CALLERID(all)=numer_jaki_ma_się_prezentować) - bez wpisu system podstawi prezentację numerem podstawowym

exten => _X.,2,Dial(SIP/halopolska/${EXTEN},90,)


Należy upewnić się, że urządzenie jest skonfigurowane do przyjmowania połączeń z adresu IP 185.53.97.53