Usługa nagrywania połączeń przychodzących oraz usługa nagrywania połączeń wychodzących jest usługą globalną dla konta klienta, po dodaniu należy kliknąć w nazwę usługi i włączyć rejestrację rozmów na numerach publicznych na koncie klienta. Odsłuchiwanie nagrań możliwe jest w billingu bezpośrednio przy połączeniach oraz w historii przez link "nagrania", który będzie widoczny po dodaniu usługi przy jej nazwie kierując do zakładki "Twoje nagrane rozmowy". Nagrania przechowywane są na koncie przez okres 1 lub 3 miesięcy w zależności od opcji, nagrania można również pobrać w pliku zip.Usługa dodana pierwszy raz do konta ma 7 dniowy darmowy okres testowy co oznacza, że naliczenie opłat w miesiącu bieżącym nastąpi dopiero po tym okresie proporcjonalnie do końca miesiąca, a w miesiącu następnym zawsze pierwszego dnia miesiąca. Usługi globalne do konta klienta dodać można z listy rozwijanej "Dodaj usługę globalną" w zakładce "Moje konto" lub "Moje usługi" pod belką "Nazwa usługi/Konfiguracja". 


Zobacz również temat: Jak dodać usługę do konta klienta