Prezentacja połączeń wychodzących jest domyślnie włączona na każdym numerze publicznym. W przypadku posiadania kilku numerów na koncie SIP prezentacja połączeń wychodzących odbywa się numerem podstawowym, który można zmienić samodzielnie w Konfiguruj numer bezpośrednio przy numerze. Na koncie SIP widoczne jest aktualne ustawienie Caller ID bezpośrednio przy numerze konta. Jeśli połączenia mają prezentować się różnymi numerami należy dodać konto SIP w panelu klienta i przenieść samodzielnie numer na indywidualne konto SIP. Jeżeli konto SIP nie posiada numeru lub ustawionej prezentacji w usłudze Zarządzanie prezentacją CLIP połączenia wychodzące bez prezentacji numeru mogą zostać nie zrealizowane.


W przypadku korzystania z usługi dostępu wdzanianego połączenia będą prezentować się numerem podstawowym z konta SIP lub z usługi Zarządzanie prezentacją CLIP, która nadpisuje ustawienia prezentacji na koncie SIP.


Zobacz również tematy: Zarządzanie prezentacją CLIP oraz Kiedy potrzebuję dodatkowe konto SIP