Rozmowy możesz przełączać - transferować pomiędzy numerami wewnętrznym jako:

transfer bezwarunkowy – w tym celu naciskasz # przed numerem wewnętrznym i odkładasz słuchawkę,

transfer warunkowy – w tym celu naciskasz ** przed numerem wewnętrznym i czekasz na połączenie – jeśli zdecydujesz się przełączyć rozmowę odkładasz słuchawkę.