Bardzo łatwo możesz zapisać numer w kontaktach wraz z numerem dostępowym z użyciem pauzy „p”. Na przykład numer abonenta w Polsce 221228022 zapisz: 02081900322p221228022.  Format tego zapisu to: 02081900322 - nasz numer dostępowy z UK, następnie p - pauza - oczekiwanie na automatyczną autoryzację oraz numer abonenta w Polsce. Wprowadzając docelowy numer zagraniczny, np. angielski 0 zastąp kodem kraju, np. 00442081900322, numer polski wprowadź bez kodu kraju, np. 2221228022.


Aby wprowadzić pauzę w niektórych modelach telefonu musisz przytrzymać znak „+” lub nacisnąć go kilka razy, a w Iphonie wybrać alternatywną klawiaturę. Używając systemu Android w książce telefonicznej zapisujesz numer oddzielając znakiem ”,”  np. 02081900322,221228022. 


Zwróć uwagę, że jeżeli Twój telefon nie obsługuje znaku pauzy koniecznej do autoryzacji po wdzwonieniu się na numer dostępowy lub jest ona zbyt krótka i aparat nie zdąży odczekać na autoryzację przed wprowadzeniem kolejnych cyfr nie możesz korzystać z tej formy zapisu numeru a my nie mamy wpływu na ustawienia Twojego telefonu. Jeżeli połączenia wychodzące nie zapisują się w billingu w panelu klienta lub otrzymujesz komunikat swojego operatora, że wybrany numer jest nieprawidłowy sprawdź w podręczniku użytkownika telefonu funkcję wybierania pauzy lub funkcję "Łącz" dzięki której telefon odczeka na kliknięcie przycisku "Łącz" przed wybraniem kolejnych cyfr.


Możesz wykorzystać również usługę numery skrócone i wybierać numer docelowy w formie skróconej.


Zobacz również temat: Numery skrócone