Logowanie do serwera SIP Proxy sip.halopolska.net (IP:185.53.97.53) odbywa się przez protokół UDP port 5060. Po wybraniu numeru telefonu następuje zestawienie strumienia RTP (głosu), który do HaloPolska jest kierowany protokołem UDP na losowy port z zakresu 5000-20000. Po stronie użytkownika wykorzystywane są porty lokalne definiowane w urządzeniu (softphonie). Różne urządzenia wykorzystują rożne porty z tego zakresu, np. Grandstream BT102 domyślnie 5004, Linksys 16384-16482, a softphone Xten X-lite 8000-8005.

Obsługujemy porty RTP zakres od 5000 do 20000