Instrukcja konfiguracji centrali Elastix z włączoną usługą SIP/IAX trunk

Ustawienia Trunk w zakładce PBX


General Settings:
Trunk Name:
 halopolska

Outgoing Settings
Trunk Name: halopolska 

PEER Details:
type=peer
username=konto_sip
fromuser=konto_sip
secret=xxxxxxxxxxxx
host=sip.halopolska.net
disallow=all
allow=ilbc&gsm&ulaw
context=from-internal / dowolna nazwa kontekstu
fromdomain=sip.halopolska.net


Incomig Settings

USER Context: from-trunk lub from-trunk-sip-nazwatrunka lub konto_sip

USER Details:
type=peer
host=sip.halopolska.net
context=from-trunk / musi zawierać from-trunk lub from-trunk-sip-nazwatrunka
insecure=port,invite


Registration:

Register string:
konto_sip:hasło@sip.halopolska.net

 

Należy upewnić się, że urządzenie jest skonfigurowane do przyjmowania połączeń z adresu IP 185.53.97.53