Zawarcie umowy następuje poprzez wpłatę środków na saldo konta klienta w systemie przedpłaconym po zaakceptowaniu warunków regulaminu. Zamówienie usług w tym numerów publicznych oznacza obowiązek zapłaty, opłaty za utrzymanie pobierane są z góry za kolejny miesiąc z salda konta, brak środków na koncie na pokrycie opłat za utrzymanie co najmniej jeden miesiąc powoduje rozwiązanie umowy. W przypadku zaprzestania korzystania z usług należy bezzwłocznie usunąć je z konta klienta lub usunąć całkowicie konto.

Faktury wystawiane są automatycznie przez system po wpłacie środków na dane znajdujące się na koncie klienta oraz wysyłane e-mailem wraz z powiadomieniem o doładowaniu, w zakładce "Faktury" na koncie klienta znajdują się również wszystkie wystawione dokumenty. Klient odpowiada za poprawność danych do faktury podanych podczas rejestracji, zmiana danych możliwa jest tylko dla przyszłych dokumentów poprzez zgłoszenie aktualnych danych przez zakładkę "Kontakt" bezpośrednio w panelu klienta. Faktura proforma generowana jest przy wybraniu opcji przelewu tradycyjnego, proforma ważna jest 7 dni a brak wpłaty w tym terminie równoznaczny jest z rezygnacją deklaracji wpłaty.

Wszystkie podane ceny są cenami końcowymi, zawierają wszystkie podatki zgodnie z siedzibą operatora serwisu HaloPolska spółki Halo Poland Ltd w Wielkiej Brytanii, spółka nie jest podatnikiem VAT i nie posiada numeru VAT.


Rezygnacja z usług może nastąpić w dowolnym czasie poprzez samodzielne usunięcie konta przyciskiem "Usuń konto" w zakładce "Dane" w sekcji "Dane autoryzacyjne" na koncie klienta. Usunięcie konta powinno nastąpić niezwłocznie po zaprzestaniu korzystania z usługi, w przypadku salda dodatniego środki znajdujące się na koncie w momencie usunięcia przepadają.


Zobacz tematy: Jak naliczane i pobierane są opłaty oraz Jak doładować konto HaloPolska